Flow kit Aduro 9 serie

Om en braskamin skall fungera perfekt, måste det vara drag nog i skorstenen. Draget i skorstenen är motorn i systemet. Draget uppstår av temperaturskillnaden mellan atmosfären i skorstenen och temperaturen ute. 

Vinden utanför spelar en stor roll, den kan förstärka eller reducera draget oberoende av de lokala förhållandena. Speciellt höjden på skorstenen har stor påverkan på vindeffekten. 

Nyare och moderna braskaminer kyler ned röken i större utsträckning än gamla braskaminer, detta för att dra större nytta av veden. Värmen skickas i större grad ut i rummet i stället för att åka upp genom skorstenen. 

Det ställer större krav på draget i skorstenen då röktemperaturen i skorstenen blir lägre. I praktiken upplever några att det kan ge problem då skorstenen inte är bra nog för att "draga" röken från en modern braskamin. Det blir extra tydligt med braskaminer med mycket glas och en högt placerad förbränningskammare. Röken i moderna braskaminer kyls nämligen ned på en väldigt liten plats via konvektionssystemet i kaminen. 

För att kunna erbjuda en lösning till de kunder som har problem med dåligt skorstensdrag, har vi utvecklat ett speciellt kit till Aduro 9 serien, som vi kallar Aduro 9 Flow. Med kittet kan man enkelt justera kaminen till att ge en högre röktemperatur, vilket ger ett förbättrad skorstensdrag. 

Aduro 9 Flow bränner lika rent som vår vanliga Aduro 9 serie och utseendet är heller inte ändrat. Tack vare den högre röktemperaturen så sänks verkningsgraden från 81,5% till 74%. Aduro 9 Flow använder därmed mer av vedens energi till att "förstärka" skorstenen. 

Aduro 9 Flow kittet innehåller:

  • 1 x rökledare
  • 1 x värmesköld till montering bak kaminen (kan inte användes på Aduro 9.3, 9.3 Lux, 9.4, 9.5, 9.5 Lux & 9.7)
  • Ny typskylt

OBS: Har du en Aduro 9 eller 9.6 kan du med Flow kit minska avståndet till brännbart material bakom kaminen från 20 cm till 10 cm.

Köp Aduro 9 Flow Kit i vår webbutik

Du kan köpa flowkittet direkt i vår webbutik. Du bör dock vara uppmärksam på att det finns två utgåvor:

Artikelnummer 53318: För braskaminer med en rökvändarplatta av metall som sitter fastspänd med bultar

KÖP PRODUKTEN HÄR 

Download bruksanvisning

Artikelnummer 53318ER: För braskaminer med en rökvändarplatta av metall som sitter på krokar.

KÖP PRODUKTEN HÄR 

Download bruksanvisning

 

TOP