Hur du lyckas med din Aduro Pelletskamin

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Aduro Hybrid. Om du inte hittar svaret på din fråga här har vi samlat alla svar i vår kundtjänstportal.

GÅ TILL ADURO KUNDTJÄNST

 • FAQ
 • Pelletskamin app
 • Wifi-anslutning

Hur fungerar kaminen?

Du kan välja mellan 5 värmenivåer, där 1 är den lägsta och 5 är den högsta nivån. Dessutom kan du välja den rumstemperatur som du önskar - med intervaller om 0,5 °C. 

Om du väljer värmenivå 4 och tänder kaminen, kommer den att värma på nivå 4 tills den önskade temperaturen är nådd. Kaminen kommer automatiskt att sänka värmenivån för att bibehålla den önskade temperaturen. 

Ju högre värmenivå du väljer, desto snabbare kommer kaminen att nå den önskade temperaturen. 

Om du väljer att aktivera stand-by-funktionen kommer kaminen att slockna helt, så snart rumstemperaturen är 1 °C över den önskade temperaturen och tändas automatiskt igen när temperaturen faller till 1 °C under den önskade temperaturen. 

Hur fyller man på pellets i en Aduro pelletskamin?

Aduro P1 och Aduro P2 har båda en integrerad pelletsbehållare med plats för ca 15 kg träpellets. 

Om du fyller på träpellets i behållaren när kaminen är varm, är det viktigt att du är försiktig så att du inte bränner dig. 

Använd lämpliga verktyg när du fyller på pellets, eftersom påsarna som pellets levereras i kan smälta om de kommer i kontakt med de varma ytorna på kaminen.

Aduro P1-serien är utrustad med ett lock till pelletsbehållaren högst upp på kaminen:

Aduro P2 är utrustad med en låda till pelletsbehållaren på höger sida:

Kan Aduro pelletskamin vara tänd dygnet runt?

Svaret är JA. Det kräver endast lite rengöring. 

Beroende på pelletskvaliteten kan kaminen gå ostörd i några dagar. Vi rekommenderar dock daglig rengöring av vedskålen. Tänk på att kaminen ska vara stängd och kall innan vedskålen rengörs. 

Hur länge kan pelletskaminen köra på en full pelletsbehållare (~15 kg)?

Värmenivå 1: ~21,5 timmar.
Värmenivå 2: ~15 timmar.
Värmenivå 3: ~11,5 timmar.
Värmenivå 4: ~9,5 timmar.
Värmenivå 5: ~7,5 timmar.

Den genomsnittliga körtiden med en full pelletsbehållare beror på träpelletskvaliteten, samt andra faktorer som påverkar förbränningen. Dessutom är det osannolikt att man kör kaminen på värmenivå 4 eller 5 under flera timmar åt gången, eftersom kaminen växlar till en lägre värmenivå när den önskade temperaturen är nådd. 

OBS! Gäller endast Aduro P1-serien

Hur fungerar Aduro pelletskamin-appen?

 • Driftsstatus: ON/OFF
 • Värmenivå: 1–5 (när kaminen är tänd)
 • Rumstemperatur: Visar den nuvarande rumstemperaturen.
 • Röktemperatur: Visar den nuvarande röktemperaturen.
 • Kalender: Visar om kalenderfunktionen är aktiverad eller inte.
 • Setup-knapp: Tryck på setup-knappen för att ändra värmenivå, ställa in den önskade rumstemperaturen samt tända/släcka kaminen.  
 • Här kan du ändra värmenivå från 1-5.
 • Du kan tända/släcka kaminen genom att trycka på start/stop-knappen. 
 • Här kan du ställa in den önskade rumstemperaturen.
 • Du kan tända/släcka kaminen genom att trycka på start/stop-knappen. 
 • Här kan du aktivera/inaktivera kalenderfunktionen.

Hur fungerar kalenderfunktionen?

I Aduro pelletskamin-appen kan du aktivera/inaktivera kalenderfunktionen. 

Timer-inställningarna (daglig, veckolig och under helger) skall dock justeras och aktiveras separat via displayen på kaminen. 

På kaminens display kan du definiera olika tidsramar efter vilka du vill tända och släcka kaminen. Kaminen anpassar sig då efter den valda värmenivån och den önskade rumstemperaturen. 

Du kan läsa mer om timer-funktionen samt programmering i respektive bruksanvisningar. Du hittar dem här

Här hittar du vägledning om hur du ansluter din mobiltelefon till pelletskaminen, samt om hur du ansluter pelletskaminen till husets wifi.