Hur du lyckas med din Aduro Pelletskamin

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Aduro Hybrid. Om du inte hittar svaret på din fråga här har vi samlat alla svar i vår kundtjänstportal.

GÅ TILL KUNDTJÄNStportalen

 • FAQ
 • Pelletskamin app
 • Wifi-anslutning

Hur fungerar kaminen?

Du kan välja mellan 5 värmenivåer, där 1 är den lägsta och 5 är den högsta nivån. Dessutom kan du välja den rumstemperatur som du önskar - med intervaller om 0,5 °C. 

Om du väljer värmenivå 4 och tänder kaminen, kommer den att värma på nivå 4 tills den önskade temperaturen är nådd. Kaminen kommer automatiskt att sänka värmenivån för att bibehålla den önskade temperaturen. 

Ju högre värmenivå du väljer, desto snabbare kommer kaminen att nå den önskade temperaturen. 

Om du väljer att aktivera stand-by-funktionen kommer kaminen att slockna helt, så snart rumstemperaturen är 1 °C över den önskade temperaturen och tändas automatiskt igen när temperaturen faller till 1 °C under den önskade temperaturen. 

Kan Aduro pelletskamin vara tänd dygnet runt?

Svaret är JA. Det kräver endast lite rengöring. 

Beroende på pelletskvaliteten kan kaminen gå ostörd i några dagar. Vi rekommenderar dock daglig rengöring av vedskålen. Tänk på att kaminen ska vara stängd och kall innan vedskålen rengörs. 

Hur länge kan pelletskaminen köra på en full pelletsbehållare (~15 kg)?

Värmenivå 1: ~21,5 timmar.
Värmenivå 2: ~15 timmar.
Värmenivå 3: ~11,5 timmar.
Värmenivå 4: ~9,5 timmar.
Värmenivå 5: ~7,5 timmar.

Den genomsnittliga körtiden med en full pelletsbehållare beror på träpelletskvaliteten, samt andra faktorer som påverkar förbränningen. Dessutom är det osannolikt att man kör kaminen på värmenivå 4 eller 5 under flera timmar åt gången, eftersom kaminen växlar till en lägre värmenivå när den önskade temperaturen är nådd. 

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar Aduro pelletskamin-appen? 

Hur fungerar Aduro pelletskamin-appen?

OBS! Gäller Aduro P1-, P4- och P5-serien

Aduropelletskaminer kan styras via appen Aduro Pelletskamin. Med appen får du olika möjligheter att styra kaminen, t.ex. via värmenivå, önskad rumstemperatur samt funktionen ”kalender”. Nedanför kan du läsa mer om kaminens funktioner. 

På appens förstasida kan du se följande:

 • Driftsstatus: ON/OFF
 • Värmenivå: 1–5 (när kaminen är tänd)
 • Rumstemperatur: Visar den nuvarande rumstemperaturen.
 • Röktemperatur: Visar den nuvarande röktemperaturen.
 • Kalender: Visar om kalenderfunktionen är aktiverad eller inte.
 • Setup-knapp: Tryck på setup-knappen för att ändra värmenivå, ställa in den önskade rumstemperaturen samt tända/släcka kaminen. 

På denna skärmbild visas följande funktioner:

 • Värmenivå: Här kan du ändra värmenivå. Välj mellan 5 nivåer (på nivå 1 och 2 kommer fläkten köra med lägre varvtal)
 • Önskad rumstemperatur: Ställ in det antal grader som kaminen ska värma upp rummet till. 
 • Kalender: Du kan avsluta det veckoprogram som du har ställt in på kaminens skärm. 
 • Starta/släck: Här tänder/släcker du kaminen

Hur fungerar kalenderfunktionen på pelletskaminerna P1 och P4?

På kaminens skärm har du möjlighet att ställa in kaminens kalenderfunktion. Det finns tre slags timerinställningar:

 • Daglig – ger dig möjlighet att ange 2 tidsperioder per dag. 
 • Veckovis – ger dig möjlighet att ange upp till 4 tidsperioder som kan aktiveras och avaktiveras för varje enskild veckodag. Om du vill aktivera flera tidsperioder på samma dag måste du se till att dessa perioder inte överlappar varandra.
 • Helg – ger dig möjlighet att ange 2 tidsperioder som gäller för lördag och söndag.

I appen kan du avslutta det program som du har ställt in på kaminens skärm.

Här hittar du vägledning om hur du ansluter din mobiltelefon till pelletskaminen, samt om hur du ansluter pelletskaminen till husets wifi.

TOP