Aduro Superisol-plåten

Aduro Superisol-plåten mäter 1220 x 1000 x 50 mm.

Aduro Superisol-plåten är ett icke-brandfarligt material klassificerat som A1. Plåtarna innehåller inga keramiska fibrer och ytbeläggningen dammar inte. Den lätta bearbetningen och den låga vikten gör det här materialet mycket lämpligt för att skapa en brandvägg eller en spännande ram för t.ex. din Aduro 5-1-kaminsats.

Plåtarna skärs till på förhand eller på platsen och monteras enkelt ihop med kakellim och skruvar.