Aduro-tronic Automatik

Aduro-tronic - Minimal insats

För att uppnå en god förbränning måste luften till brännkammaren kontrolleras mycket exakt (ca var ½ minut) varje gång det läggs ny ved i braskaminen, men i praktiken är det svårt att övervaka förbränningen så noggrant manuellt. Med den patenterade Aduro-tronic-automatiken sker regleringen av den primära lufttillförseln automatiskt, så att du slipper reglera förbränningen manuellt. Du behöver bara lägga i torr ved i kaminen, tända på, samt aktivera automatiken. Aduro-tronic innebär således att ditt primära luftspjäll hanteras korrekt. Tester har visat att det är 40% skillnad mellan en Aduro 1 med Aduro-tronic och samma kamin med bortkopplad Aduro-tronic.

Genom att använda sin braskamin korrekt kan man spara mycket ved och få renare rök

Mätningar i villakvarter gjorda av Danmarks Miljöundersökning DMU och undersökningar som utförts i Europa bland 2200 konsumenter av Technologie- und Förderzentrum visar att många braskaminer inte används på rätt sätt. Därmed släpper de ut en högre mängd partiklar i röken. En braskamin som används felaktigt har också en betydligt större vedförbrukning.

Med Aduro-tronic får du:

  • Större användningsbekvämlighet då braskaminen själv reglerar primärluften
  • Optimerad förbränning
  • En enkel lösning som ger stor glädje
  • Mer värme för pengarna – hur mycket kan du själv avgöra genom att läsa vårt test nedan

Samtliga Aduro braskaminer och hybridkaminer är utrustade med Aduro-tronic som standard.

Hur stor fördel innebär Aduro-tronic?

Svaret beror på hur bra du använder din braskamin, samt hur ofta du reglerar luften.
Om du använder din braskamin korrekt – d.v.s. använder spjället på rätt sätt genom att justera luften ungefär varannan minut under de första sex minuterna efter varje påfyllning – så sparar du 0 %. Om man inte använder sina spjäll och låter braskaminen brinna med fullt öppna primärspjäll så sparar man ca. 40%. Därför ligger besparingsmöjligheten på upp mot 40%, beroende på hur ofta och väl man reglerar sina spjäll.

För att undersöka Aduro-tronic automatikens effekt har vi genomfört ett jämförande test av två kaminer i både våra egna laboratorier och på Teknologiska Institutet. Båda kaminerna är av modellen Aduro 1 - den ena utan Aduro-tronic och den andra med Aduro-tronic automatik. Testet visade klart att en Aduro 1 med en feljusterade spjäll (öppet primärspjäll) använder 40% mer ved än samma ugn med Aduro-tronic. Samtidigt är partikelföroreningen ca. 3-5 gånger högre per kilo ved. (Läs hela testet nedan).

Är en Aduro 1-kamin utan Aduro-tronic jämförbar med andra braskaminer på marknaden?

Det måste du som konsument själv avgöra - men Aduro 1 utan Aduro-tronic har samma slags konstruktion som de flesta andra moderna kaminerna utan automatik, och det är en av väldigt få produkter på marknaden som är svanmärkta.

Test av Aduro-tronic

Syftet med testet var att påvisa hur stor inverkan Aduro-Tronic-automatiken har på förbränning, bränsleförbrukning och partikelutsläpp, och om det därigenom går att uppnå en renare och därmed mindre miljöbelastande förbränning.

Testet genomfördes på samma sätt med båda kaminerna och sträckte sig över en månads tid under vilken båda kaminerna använder i 7 timmar om dagen, 4 dagar i veckan. Testet startade med att båda kaminerna tändes på varje morgon enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Så fort det hade bildats en stadig glöd på botten av kaminen tändes den på igen. Testet har således utförts utifrån premissen att man inte ska röra/använda braskaminen mellan vedeldning.

På braskaminen utan automatik öppnades igångsättningsspjället och förblev sedan öppet under hela testet (dvs. luften till brännkammaren styras inte på rätt sätt). På modellen med Aduro-tronic aktiverades däremot automatiken.

Slutsats

Aduros slutsats är att en Aduro 1-braskamin med Aduro-tronic-automatik har en bättre och renare förbränning än en Aduro 1 utan Aduro-tronic.

Mängden av ved som användes under testet med omvandlades till en normal bränningssäsong på 5 månader (dvs. multiplicerat med 5).

Av denna beräkning framgår det att 728 kg ved används till kaminen utan Aduro-tronic, medan endast 416 kg ved används till kaminen med Aduro-tronic under en bränningssäsong. En braskamin med Aduro-tronic använder således ca. 40% mindre ved i timmen jämfört med en kamin utan Aduro-tronic som har feljusterad spjäll.

Om man använder sin braskamin manuellt på helt rätt sätt skulle det innebära en användning av spjället ca. varannan minut under de första 6 minuterna efter varje påtändning. Då sparar man 0%. Om man inte använder sina spjäll och låter braskaminen brinna med fullt öppna primärspjäll så sparar man ca. 40%. Därför ligger besparingsmöjligheten på upp mot 40%, beroende på hur ofta och väl man reglerar sina spjäll. Upplevelser från kundanalyser och kundundersökningar från DMU visar att många konsumenter inte använder sin kamin helt optimalt, samt att det i praktiken är svårt att få samma resultat som i testlaboratoriet.

Vid Teknologiska Institutet har vi testat våra braskaminer under olika förhållanden och kunnat visa att en kamin som används korrekt med Aduro-tronic släpper ut mellan 1/3 och 1/5 mindre antalet partiklar i timmen jämfört med utsläpp från förbränning i samma svanmärkta kamin utan automatik som har ett ständigt öppet primärspjäll.

För att uppnå en god förbränning måste luften till brännkammaren kontrolleras mycket exakt (ca var ½ minut) varje gång det läggs ny ved i braskaminen. Med Aduro-tronic automatiken sker regleringen av den primära lufttillförseln automatiskt och på så sätt slipper du regulera förbränningen manuellt. Det innebär mindre arbete och bättre förbränning.

TOP