Reklamationsrätt Asgård braskaminer

Lycka till med din nya Asgård braskamin!

3 års reklamationsrätt

I enlighet med konsumentköplagen gäller reklamationsrätten i tre år från kaminens inköpsdatum*. Originalkvitto med datum gäller som bevis.

Reklamationsrätten täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av braskaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll.
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor och gjutjärnsgaller), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av (kondens)vatten i och omkring skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och uteblivet underhåll/rengöring. 
  4. Skador på braskaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.

*Tänk på att reklamationsrätten utgår från konsumentköplagen i det land där kaminen är köpt. Flyttas kaminen till ett annat land eller område långt bort från den återförsäljare som kaminen är köpt hos (t.ex. ute på en ö) är du inte garanterad servicemöjligheter på kaminen. Kaminen bör alltid köpas i det land och det område där kaminen ska monteras.