Boka ett servicebesök

Din hybridkamin ska servas efter 1 år då den justeras och rengörs.

Därefter måste kaminen servas av en auktoriserad Aduro-partner vartannat år eller efter för varje 2000 kg bränd pellets. Du står själv för utgiften för detta.

Servicebesöket kan omfatta följande:

  • Årlig kontroll: Rengöring och kontroll av kaminen, utbyte av delar, genomgång av kaminen
  • Utbyte av delar/reservdelar
  • Allmän kontroll av kaminens skick

Vi förmedlar gärna kontakt med en auktoriserad servicetekniker, som du sedan själv gör upp avtal och betalning med.

Kontakta oss på service@aduro.dk, märk e-postmeddelandet ”servicebesök” och skriv kaminens modell samt adress.