Miljödirektiven

  • Svanenmärket
  • Ecodesign
  • FN:s globala mål

Svanenmärket
Merparten av våra braskaminer bär den nordiska miljömärkningen Svanenmärket, som är en av världens mest ambitiösa miljöcertifieringar. Svanenmärket är en garanti för att våra produkter är bland de minst miljöbelastande på marknaden. Den lilla gröna logotypen är ”Svår att få. Lätt att välja”, som Svanenmärket själva förkunnar. 

Svanenmärket gör det lätt att fatta bättre val för dig, din familj och miljön. 

Krav för Svanenmärkta braskaminer
Svanenmärket ställer hårdare krav än lagstiftningen. För att uppfylla Svanenmärkets certifiering måste nya braskaminer släppa ut bara hälften så många partiklar som lagen föreskriver (d.v.s. under 2 g/kg ved). I jämförelse leder en gammal braskamin ut i genomsnitt tre till fem gånger mer rök från skorstenen än en modern, Svanenmärkt kamin.

Svanenmärket är en holistisk märkning som ser på alla relevanta miljöparametrar under produktens hela resa.

- Hög verkningsgrad (minst 76 %): ju högre verkningsgrad, desto bättre utnyttjar kaminen veden
- Låga partikelemissioner (under 2 g/kg)
- Miljövänlig produktion
- Kaminen har testats av ett oberoende provningsinstitut

Svanenmärkets krav utvärderas och skärps kontinuerligt.

Se Aduros certifikat från Svanenmärket.

Elda förnuftigt
Det räcker dock inte med fina partikelvärden och Svanmärkning – du har också ansvar för att skydda miljön och elda förnuftigt. Därför har vi utvecklat ett automatiksystem – Aduro-tronic - som gör det lättare för dig att värma upp bostaden effektivt utan problem. Du behöver bara lägga in torr ved i kaminen och starta automatiken – sedan klarar systemet resten.

Fyra eldningsråd
1. Använd ren och torr ved
2. Se till att det finns rikligt med luft
3. Elda lite i taget
4. Gå ut och kontrollera – röken ska vara praktiskt taget osynlig

Läs mycket mer om korrekt eldning här.

Ecodesign

Direktivet om ekodesign är ett direktiv som genomförts av Europeiska unionen för att minska koldioxidutsläppen och därmed förbättra luftkvaliteten över de europeiska gränserna. Direktivet fastställer krav rörande energieffektivitet och partikelutsläpp hos produkter.

Alla Aduros ved-, pellets- och hybridkaminer uppfyller ekodesignkraven.

Aduro och FN:s globala mål

Hos Aduro stöder vi FN:s Agenda 2030 – de globala målen som sätter riktningen mot en mer hållbar utveckling för både människor och planeten vi bor på. Vi bidrar till ett antal av FN:s globala mål och har ett särskilt fokus på följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Vi utvecklar bras-, hybrid- och pelletskaminer som avger mindre rök från skorstenen och minskar röklukten betydligt. Våra kaminer bidrar dessutom till ett behagligt inomhusklimat. Kaminerna byter ständigt ut luften i rummet och förhindrar bl.a. mögel genom att se till att temperaturen inte blir för låg eller att luftfuktigheten blir för hög.

Mål 7 och mål 13: Hållbar energi och klimatinsatser
Genom att värma upp din bostad med vedförbränning, undviker du att använda värmekällor baserade på fossila resurser, t.ex. kol, olja eller gas. Det uppskattas att varje kg ved som bränns i en modern braskamin i genomsnitt sparar mellan 0,5 kg (fjärrvärme) och 1 kg koldioxidutsläpp (elvärme och oljepannor). I genomsnitt sparar varje ny braskamin som tas i bruk 3 ton koldioxidutsläpp per år.

Hos Aduro strävar vi efter att göra det enkelt att göra det rätt och därmed uppnå en bättre förbränning med minimala koldioxid- och partikelutsläpp. Detta gör vi bl.a. genom innovationer som Aduro-tronicAduro Smart ResponseAduro Hybrid och Aduro DraftOptimizer.

Mål 12: Hållbar produktion
Vi använder återvunna material i form av bl.a. stål och gjutjärn och plasttratten till vår Aduro Hybrid och pelletsinsatsen till Aduro Proline Ø45-korgar är t.ex. tillverkade av återvunnen plast från danska hushåll. Därmed bidrar vi till en cirkulär ekonomi där resurserna kan utnyttjas på bästa möjliga sätt utan att gå till spillo. Samtidigt kan den största delen av materialet från våra braskaminer återanvändas, t.ex. gjutjärn och glas.