Vi tar ansvar och värnar om miljön

För många svenska familjer är vedeldning en viktig del av vardagen. Den utgör ett viktigt bidrag till Europas energiinfrastruktur och vårt kulturarv. Tyvärr har braskaminen blivit en kontroversiell sak i debatten om miljö och hållbarhet. Hos Aduro tror vi att det är möjligt att förena komforten och trivseln från braskaminen med en ansvarsfull hänsyn till vår planet. Du kan läsa mer om våra miljöinitiativ nedan.

Våra kaminer uppfyller gällande standarder och lagkrav

Som braskaminsproducent har vi ett ansvar för att våra produkter uppfyller gällande standarder och lagkrav. Alla våra kaminer uppfyller de strängaste miljöstandarderna i Europa, däribland det europeiska miljödirektivet Ecodesign. Dessutom bär majoriteten av våra braskaminer den nordiska miljömärkningen Svanenmärket. Du kan läsa mer om miljödirektiven här.

Aduro Hybrid vinner EU:s miljöpris

2018 mottog Aduro det prestigefyllda miljöpriset European Business Award for the Environment på nationell nivå. Priset gavs för den innovativa produkten Aduro Hybrid i kategorin ”Hållbara produkter och tjänster”, eftersom Aduro Hybrid minskar utsläppen avsevärt i jämförelse med till och med de bästa braskaminerna. Läs mer om Aduro Hybrid här.

Koldioxidneutral eldning?

Vedeldning är 97 % koldioxidneutral och kan fungera som en viktig övergångsteknik. Träet som används som bränsle kommer ofta från inhägnader, trädgårdar och restprodukter från träproduktion. Dessa restprodukter skulle annars ha släppt ut koldioxid genom förruttnelse, men genom att elda dem i braskaminen utnyttjas deras potential till att ersätta olja och gas. Läs mer här.

Minimalt partikelutsläpp

När du eldar i din braskamin släpps partiklar ut, men med en modern braskamin och korrekt eldning kan du minimera detta partikelutsläpp betydligt. Moderna hybridkaminer utrustade med den nyaste tekniken släpper i dag ut 80–90 % mindre rök än deras äldre motsvarigheter. För braskaminer är siffran 70 %. Om du vill tänka på miljön och ändå njuta av levande eld bör du alltså byta ut din gamla braskamin mot en ny. Och väljer du en braskamin med automatik, där du automatiskt kan styra luften och röken, kan du dessutom uppnå en renare förbränning och minska din vedförbrukning.

Vi säkerställer tillväxt av träd och skog

Skogen är ett viktigt verktyg i minskningen av vårt koldioxidavtryck, och därför investerar vi i stora arealer skog i Litauen, som drivs på ett hållbart sätt. Här förväntar vi oss att uppnå en årlig areal av trädtillväxt som motsvarar förbrukningen i cirka 10 000 Adurokaminer. Läs mer om projektet här.