Hur du lyckas med din Aduro Hybrid-kamin

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Aduro Hybrid. Om du inte hittar svaret på din fråga här har vi samlat alla svar i vår kundtjänstportal.

GÅ TILL ADURO KUNDTJÄNST

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Wifi-anslutning

Hur du fyller på Aduro Hybrid med pellets

The Aduro Hybrid has an integrated pellet container with room for 15 kilograms og wood pellets. Click the photo to see, how to load pellets with the accompanying funnel.

Aduro Hybrid kommer med integrerad pelletsbehållare med plats för 15 kg träpellets. Se här hur du fyller på pellets med den tillhörande tratten.

Kan Aduro H1 brinna dygnet runt?

Svaret är JA. Det krävs bara lite rengöring. Om du skulle vilja använda pelletsfunktionen flera dagar i rad går det att skrapa bort slagg och aska från brännkoppen under tiden. Vi rekommenderar alltid att kaminen rengörs när den är kall, men brännkoppen kan rengöras när kaminen är i drift. I denna film visar vi hur (8:00–8:25). Rengöringsintervallet påverkas till stor del av pelletskvaliteten. Därför är det viktigt att du bara använder godkänd pellets, då vissa pelletstyper ger mer slagg och aska än andra.

Vår erfarenhet är att de flesta kunder med en bra skorsten kan elda i 50 timmar på värmenivå 1 innan rengöring behövs.

Hur du säkerställer rätt skorstensdrag med Aduro DraftOptimizer

Att elda med pellets kräver ett stabilt drag i skorstenen. Särskilt vid fjärrtändning är det viktigt att säkerställa ett stabilt och jämnt drag från skorstenen, eftersom du inte kan övervaka och ingripa.

Aduro DraftOptimizer skapar ett stabilt och jämnt drag. Se mer information här.

När du använder Aduro Hybridkamin med Aduro DraftOptimizer (ADO) har du två alternativ:

 1. Du kan styra ADO manuellt – antingen via potentiometern eller med fjärrkontrollen. Tänk på att du bör använda samma inställning/nivå varje gång då hybridkaminen behöver ett stabilt drag.
 2. Du kan låta Aduro Hybridkamin styra ADO:n.

Om du väljer alternativ 2 kommer Aduro Hybridkamin starta ADO:n när kaminen är inställd på pelletsläge. Om du växlar från pellets till ved kommer kaminen låta ADO:n gå tills röktemperaturen är under 50 grader.

Om du bara vill att ADO:n ska hjälpa till med att tända veden, kan du ställa in kaminen på pelletsläge i en minut och sedan stanna den igen. Därefter kommer ADO:n gå i 5 minuter.

Hur hybridkaminens rumstemperaturreglering fungerar

Kaminen justerar sig själv på värmenivåerna 1, 2 och 3 och anpassar värmenivån var 15:e minut efter önskad rumstemperatur. Om rumstemperaturen är 1 grad högre eller lägre än den önskade rumstemperaturen kommer värmenivån automatiskt justeras (högst en nivå i taget). Se nedanför för detaljerad förklaring.

 1. Om kaminen är av: Om den önskade rumstemperaturen som valts är högre än den nuvarande rumstemperaturen kommer kaminen slås på och börja gå. Kaminen startar tändningsprocessen och fortsätter verka på värmenivå 3 tills minimiröktemperaturen för värmenivå 1 har nåtts. Gå till punkt 3 för mer detaljerad information.
 2. Om kaminen är i drift och rumstemperaturens inställningsfunktion är vald i appen och röktemperaturen har varit högre än minimiröktemperaturen som krävs för värmenivå 1, då räknas tiden som rumstemperaturen antingen är mer än 1 grad för låg eller för hög. Gå till punkt 3 för mer detaljerad information.
 3. Om rumstemperaturen är mer än 1 grad under önskad rumstemperatur, då kommer kaminen automatiskt öka 1 värmenivå några sekunder efter den första nivåändringen. Om tiden då rumstemperaturen är fortsatt för låg överskrider 10 minuter, då kommer styrsystemet automatiskt öka driftsnivån ytterligare ett steg uppåt, t.ex. från nivå 2 till 3. Om rumstemperaturen är mer än 1 grad högre än den önskade rumstemperaturen kommer värmenivån direkt minska 1 steg neråt. Om rumstemperaturen fortsätter vara mer än 1 grad över den önskade rumstemperaturen i mer än 10 minuter, då kommer styrsystemet flytta ytterligare ett steg neråt, d.v.s. från nivå 3 till 2 eller från nivå 2 till 1.

Kaminen ändrar däremot bara värmenivån en gång ”direkt”, de andra nivåändringarna sker sedan med minst 10-minuters intervall.

Varför bryts inte pelletsfunktionen ibland när röktemperaturen är över 300 °C när användarmanualen säger att den ska stänga av vid 280 °C?

När röktemperaturen når ungefär 280 °C kommer pelletsfunktionen stängas av. Nedsläckningsprocessen tar 5 minuter för att säkerställa att skruvtransportörerna inte innehåller kvarvarande pellets. Fläkten kommer köra på maxnivån och temperaturen kommer öka under dessa 5 minuter, vilket leder till att kaminen uppnår en röktemperatur över 300 °C innan den faktiska pelletsfunktionen stängs av.

Vad är den optimala röktemperaturen för de tre olika värmenivåerna?

Det beror på en rad faktorer, men med en optimal installation kommer röktemperaturen vara:

 1. värmenivå 1: 130–150
 2. värmenivå 2: 180–200
 3. värmenivå 3: 240–265

Vilka smartphones fungerar appen med?

Appen är kompatibel med iOS-modeller från iPhone 6 och senare versioner samt Android-versioner från 5.1.

Hur du använder appen

Första skärmbilden

 • Drifttillstånd: Tändning, Värme, Stoppad, Vedvärme, Avstängd, Larm
 • Värmenivå: 1,2,3 eller rumstemperaturreglering
 • Röktemperatur
 • CO-nivå: En grön stapel är OK. Om stapeln når den gula nivån kommer hybridkaminen att sänka värmenivån till 1. Om stapeln når den röda nivån kommer kaminen stänga av sig.
 • Appversion
 • Knapp för inställningar: Här kan du växla mellan värmenivå och rumstemperaturreglering. Om knappen blinkar grönt har pelletsfunktionen startats, men kaminen inväntar att röktemperaturen ska sjunka till under 100 °C. När röktemperaturen är under 100 °C kommer pelletsfunktionen starta.

Andra skärmbilden

 • När du trycker växlar du mellan värmenivå och rumstemperaturreglering.

Tredje skärmbilden

 • Av-/påknapp
 • Guide för inställningar och språkval (om du vill lämna guiden måste du stänga appen och starta om)

Hur fungerar timern/veckoprogrammet?

Timern/veckoprogrammet gör det möjligt att planera hur kaminen ska köras under veckan. När du öppnar inställningar kommer ett nytt fönster öppnas och ge dig alternativet att ställa in värmenivå, önskad rumstemperatur och timer. När du trycker på timer kommer ett tidsschema öppnas. I tidsschemat kan du programmera hur kaminen ska köras under veckan.

Du kan se om timern aktiverats genom att se på den runda "på"-loggan ovanför flaggan. När loggan visar "avstängd" är timern aktiverad.

Det är viktigt att du på appens förstasida kan se en liten bild på en klocka (under bilden på kaminen). Det betyder att timern är aktiverad och att kaminen är programmerad att följa timern.

Bilden till höger visar hur det ser ut när timer har valts. Alla dagar och tidsintervall kommer vara grönmarkerade i början. Det finns 5 ikoner upptill. Vi förklarar dem nedan:

Den röda ikonen är ”avknappen” som används när kaminen måste stängas av vid specifika tillfällen. Du kan markera med rött de dagar/tider på dagen som du vill att kaminen ska vara avstängd.

Den blå ikonen är rumstemperaturen. De dagar då du vill ha en specifik rumstemperatur kan du använda den blå knappen för att markera det i schemat. Timern justeras efter den temperatur du valt i appen. Den gröna ikonen är värmenivå, d.v.s. de tre värmenivåerna som erbjuds i appen. Precis som med önskad rumstemperatur kan timern minnas vilken värmenivå som ställts in. Det är den nivån som din kamin kommer ställa in sig på vid de tider som är grönmarkerade.

Ikonen med två pilar är ”återställningsknappen” som minns och ställer tillbaka ditt schema till standardinställningarna. Ikonen med disketten är sparfunktion, d.v.s. att när du valt din plan måste du komma ihåg att trycka på den här ikonen.

Exempel på hur timerfunktionen fungerar

Du kan ställa in kaminen så att din rumstemperatur är 25 °C från 00:00 till 12:00. Från 12:00 fortsätter du köra den valda värmenivån. Se bild nedanför. Du kan däremot inte ställa in kaminen på 25 °C från 00:00 till 12:00 och sen ställa in den på 20 °C från 12:00. Om du vill att temperaturen ändras under dagen kan du bara ställa in den på att växla mellan önskad rumstemperatur och värmenivå. Inte från rumstemperatur till rumstemperatur.

Ladda ned guiden och anslut din telefon till hybridkaminen och anslut hybridkaminen till ditt wifi.