Hur du lyckas med din Aduro Hybrid-kamin

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Aduro Hybrid. Om du inte hittar svaret på din fråga här har vi samlat alla svar i vår kundtjänstportal.

GÅ TILL KUNDTJÄNStportalen

Download manualer

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Wifi-anslutning

Kan Aduro Hybrid brinna dygnet runt?

Svaret är JA. Det krävs bara lite rengöring. Om du skulle vilja använda pelletsfunktionen flera dagar i rad går det att skrapa bort slagg och aska från brännkoppen under tiden. Vi rekommenderar alltid att kaminen rengörs när den är kall, men brännkoppen kan rengöras när kaminen är i drift. I denna film visar vi hur (8:00–8:25). Rengöringsintervallet påverkas till stor del av pelletskvaliteten. Därför är det viktigt att du bara använder godkänd pellets, då vissa pelletstyper ger mer slagg och aska än andra.

Vår erfarenhet är att de flesta kunder med en bra skorsten kan elda i 50 timmar på värmenivå 1 innan rengöring behövs.

Hur du säkerställer rätt skorstensdrag

Upplever du problem med att tända? Rök i rummet när luckan öppnas? Dålig förbränning och rök i grannskapet? Da kan det bero på att det finns något i skorstenen som blockerar rökgaserna. Kontrollera därför skorstenen och att det inte finns ett hus eller träd i närheten som kan påverka vinden runt skorstenen.

Om skorstenen är för låg, otät eller bristfälligt isolerad kan det uppstå problem med skorstensdraget (låt sotaren bedöma det). Draget ska vara tillräckligt under tändningen med en kall kamin/skorsten för att säkerställa en tillfredsställande förbränning och förhindra rökutsläpp. Vi rekommenderar därför ett skorstensdrag på 5 Pa i tändningsfasen. När tändningen lyckas och temperaturen stiger, är det viktigt att skorstensdraget når en stabil nivå mellan 18-25 Pa (1 timme efter tändningen) när kaminen/ skorstenen är varm. Det är viktigt att uppnå ett drag mellan 18-25 Pa i varmt tillstånd för att uppnå en ren och optimal förbränning och undvika problem som pelletsansamling och rökutsläpp. Vi rekommenderar att du mäter skorstensdraget i kallt tillstånd, samt i varmt tillstånd 1 timme efter tändningen.

Om det inte går att få tillräckligt bra skorstensdrag på naturlig väg kan du montera en röksugare på skorstenen, fx Aduro DraftOptimizer.

Hur hybridkaminens rumstemperaturreglering fungerar

Kaminen justerar sig själv på värmenivåerna 1, 2 och 3 och anpassar värmenivån var 15:e minut efter önskad rumstemperatur. Om rumstemperaturen är 1 grad högre eller lägre än den önskade rumstemperaturen kommer värmenivån automatiskt justeras (högst en nivå i taget). Se nedanför för detaljerad förklaring.

 1. Om kaminen är av: Om den önskade rumstemperaturen som valts är högre än den nuvarande rumstemperaturen kommer kaminen slås på och börja gå. Kaminen startar tändningsprocessen och fortsätter verka på värmenivå 3 tills minimiröktemperaturen för värmenivå 1 har nåtts. Gå till punkt 3 för mer detaljerad information.
 2. Om kaminen är i drift och rumstemperaturens inställningsfunktion är vald i appen och röktemperaturen har varit högre än minimiröktemperaturen som krävs för värmenivå 1, då räknas tiden som rumstemperaturen antingen är mer än 1 grad för låg eller för hög. Gå till punkt 3 för mer detaljerad information.
 3. Om rumstemperaturen är mer än 1 grad under önskad rumstemperatur, då kommer kaminen automatiskt öka 1 värmenivå några sekunder efter den första nivåändringen. Om tiden då rumstemperaturen är fortsatt för låg överskrider 10 minuter, då kommer styrsystemet automatiskt öka driftsnivån ytterligare ett steg uppåt, t.ex. från nivå 2 till 3. Om rumstemperaturen är mer än 1 grad högre än den önskade rumstemperaturen kommer värmenivån direkt minska 1 steg neråt. Om rumstemperaturen fortsätter vara mer än 1 grad över den önskade rumstemperaturen i mer än 10 minuter, då kommer styrsystemet flytta ytterligare ett steg neråt, d.v.s. från nivå 3 till 2 eller från nivå 2 till 1.

Kaminen ändrar däremot bara värmenivån en gång ”direkt”, de andra nivåändringarna sker sedan med minst 10-minuters intervall.

Vilka smartphones fungerar appen med?

Appen är kompatibel med iOS-modeller från iPhone 6 och senare versioner samt Android-versioner från 5.1.

Hur fungerar Aduro Hybrid-appen?

Hybridkaminen kan styras via appen Aduro Hybrid. Med appen får du olika möjligheter att styra kaminen, t.ex. via värmenivå, önskad rumstemperatur samt ”tidstyrning”. Nedanför kan du läsa mer om kaminens funktioner. 

På appens förstasida kan du se följande:

 • Drifttillstånd: Tändning, Värme, Stoppad, Vedvärme, Avstängd, Larm
 • Värmenivå: 1,2,3 eller rumstemperaturreglering
 • Röktemperatur
 • CO-nivå: (Säkerhetsmätning som mäter om det kommer ut rök baktill på systemet). En grön stapel är OK. Om stapeln når den gula nivån kommer hybridkaminen att sänka värmenivån till 1. Om stapeln når den röda nivån kommer kaminen stänga av sig.
 • Appversion
 • Knapp för inställningar: Här kan du växla mellan värmenivå och rumstemperaturreglering. Om knappen blinkar grönt har pelletsfunktionen startats, men kaminen inväntar att röktemperaturen ska sjunka till under 100 °C. När röktemperaturen är under 100 °C kommer pelletsfunktionen starta.

På de nästa skärmbilderna ses följande:

 • Värmenivå (3 nivåer) 
 • Önskad rumstemperatur (ställ in den temperatur du vill ha i rummet) 
 • Tidstyrning
 • Knapp för starta/släck
 • Språkval
 • Guide 
 • Justering
 • Info

Tidstyrning

Med funktionen ”tidstyrning” har du möjlighet att planera hur kaminen ska köra under veckan. Du kan välja om kaminen ska vara släckt, om den ska vara tänd på värmenivå eller önskad rumstemperatur. Se visat exempel till höger:

 • Måndag är kaminen inställd på att köra på värmenivå från kl. 14–18 (markerat med grönt).
 • Tisdag är kaminen inställd på att köra på önskad rumstemperatur från kl. 11–15 (markerat med blått). 
 • De röda fälten betyder att kaminen inte körs under dessa tider. 

Ladda ned guiden och anslut din telefon till hybridkaminen och anslut hybridkaminen till ditt wifi.

TOP