Reklamationsrätt Aduro hybrid- och pelletskaminer

Grattis till din nya Aduro Hybrid/pelletskamin!

3 års reklamationsrätt

I enlighet med konsumentköplagen gäller reklamationsrätten i tre år från kaminens inköpsdatum*. Kvitto med datum gäller som bevis.

Gällande för alla pelletskaminer är att det kan vara nödvändigt att justera förbränningsluften och skruvtransportörhastigheten för optimal funktion och för att få en effektiv och ren förbränning. Aduro och våra servicepartner kan bevaka och justera din hybridkamin på Aduro Cloud. Detta går dock endast om kaminen är uppkopplad till molnet via Wi-Fi. Detta sker i samband med installationen av Aduro Hybrid-/Aduro Pellet Stove-appen.

Upplever du problem med att få kaminen online kan det bero på ditt lokala Wi-Fi-nätverk, din router eller inställningar på din smartphone/surfplatta. Du kan hitta vägledning för Wi-Fi i vårt kundservicecenter.

Det är ett krav att kaminen är online om du vill göra en reklamation gällande förbränning och funktion, men det är inte Aduros ansvar att säkra uppkopplingen. Du kan köpa ett servicebesök för att få kaminen online hos en av våra servicepartner.

Reklamationsrätten täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av kaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll (inklusive de obligatoriska servicebesöken).
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor, eltändning, sensorer/kontakter, brännkopp i gjutjärn och gjutjärnsgaller), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av elektrisk överspänning, (kondens)vatten i och runt skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och bristande underhåll/rengöring av skorsten/rökrör/installation.
  4. Skador på kaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.

LÄS MER HÄR

*Tänk på att reklamationsrätten utgår från konsumentköplagen i det land där kaminen är köpt. Flyttas kaminen till ett annat land eller område långt bort från den återförsäljare som kaminen är köpt hos (t.ex. ute på en ö) är du inte garanterad servicemöjligheter på kaminen. Kaminen bör alltid köpas i det land och det område där kaminen ska monteras.