Så lyckas du med din Adurobraskamin

Här på sidan hittar du svar på några av de vanligast ställda frågorna om Adurobraskaminer. Hittar du inte svar på din fråga här har vi samlat alla svar i vår kundtjänstportal.

GÅ TILL KUNDTJÄNStportalen

  • Installation
  • Eldning
  • Underhåll

Vilka avståndskrav gäller?

Det är viktigt att placeringen av din Adurobraskamin uppfyller gällande regler och standarder för installation av braskaminer.

Står braskaminen längs en murstens vägg eller andra icke brännbara material, finns det inget minimumkrav på avståndet. Med hänsyn till rengöring och maximalt utnyttjande av konvektionsluften rekommenderas det dock att hålla ett avstånd på c:a 5-10 cm från väggen.

Endast när braskaminen placeras vid ett brännbart material, ställs det krav på avstånd. Hitta manualen till din Adurobraskamin på sidan här för att se avståndskraven för din kamin. Rådgör gärna med din kommun, sotare eller förhandlare, om du är osäker på kraven. Det är du och montören som är ansvarig för att monteringens gällande regler respekteras. Braskaminen får först användas när den blivit godkänd av en sotare.

Ska jag ha en golvskiva?

Innan en braskamin kan placeras på ett brännbart material som t.ex ett trägolv, måste ett icke brännbart underlag placeras ut. Golvplattans storlek beror på braskaminens storlek och ska som minimum gå ut 30 cm framför braskaminen, och 15 cm längs sidorna. Aduro har ett brett utbud av golvskivor. Läs mer här.

Min braskamin har både toppanslutning och bakutgång – vad ska jag välja?

Har du redan hål i väggen eller taket från en tidigare installation är det förnuftigt att montera din nya kamin till samma utgång om det är möjligt. Har du nyss fått din första braskamin som har både toppanslutning och bakutgång som alternativ kan du läsa om fördelarna här:

Fördelen med bakutgång till en murad skorsten är att rökröret döljs bakom kaminen då du bara behöver en stos bakom. Vid anslutning med bakutgång får kaminen därmed ett enklare utseende.

Fördelen med en rak toppanslutning är att braskaminen ofta kommer ha ett bättre drag och därmed en bättre förbränning. Väljer du toppanslutning och förlänger med en meter oisolerat rökrör är det dessutom möjligt att öka kaminens verkningsgrad med 5–7 % då du behåller värmen i rummet i stället för att leda bort den i skorstenen.

Hur ansluts kaminen till en murad skorsten?

Om braskaminen ska anslutas till en murad skorsten används den bakre utgången (eller ett böjt rökrör via toppanslutningen). Till Aduros braskaminer används ett rökrör med en diameter på 150 mm.

Passar höjden på braskaminens bakutgång till ditt nuvarande installationshål kan du använda detta, om inte mäts ett nytt hål ut. Sedan görs ett nytt hål i skorstenen, där väggenomföringen sätts på plats och muren tätas med murbruk. Härefter placeras braskaminen, och rökröret sätts på plats. Lägg en tunn packning mellan rökrör och väggenomföring för att täta anslutningen. Rökröret ska gå 5-10 cm in i väggenomföringen, men får inte gå så långt in att den blockerar skorstensöppningen.

Kaminer avsedda för väggmontering måste monteras på en murad skorsten som är uppbyggd med isolerande skorstenselement. De får inte monteras direkt på murade skorstenar utan isolerande skorstenselement eller direkt på isolerade skorstenselement:

Läs också om skorstenens funktion och betydelse här.

Kan flera kaminer anslutas till samma murade skorsten?

Som utgångspunkt, ja. Du måste dock tänkta på gällande krav och riktlinjer innan du planerar för denna typ av installation. Om installation är möjlig kommer alltid vara en bedömningsfråga i det konkreta ärendet. Det är därför vår rekommendation att du kontaktar din sotare och installatör för att få deras bedömning.

Vilken ved är bäst lämpad för eldning?

Vi rekommenderar att använda klyvd björk eller bokträ, som har förvarats i minst 1 år utomhus under tak. Ved som förvaras inomhus, har en tendens att bli för torrt och därmed brinna ut för fort. 

Veden ska helst fällas om vintern, då fuktigheten är optimal. Veden klyvs i stycken på cirka 10 cm i ”diameter”. Längden på vedträet beror på storleken på brännkammaren i braskaminen. De flesta nya braskaminer har en brännkammare som är 33–40 cm bred.

För att uppnå den optimala förbränningen får träets fuktighet inte överstiga 18%, vilket svarar till c:a 1 års förvaring utomhus under tak. Träets fuktighet kan mätas med hjälp av en fuktmätare eller genom att bre diskmedel i vedstyckets ena ände och blåsa i den andra änden. Om vedträt är torrt nog bildas såpbubblor.   

Följd denna vägledning

Hur tänder jag i braskaminen?

Upptändningen är avgörande för en snabb och effektiv start på förbränningen. Vi har samlat de bästa tipsen i denna vägledning.

Hur eldar jag i braskaminen?

För att få bäst förbränning ska du reglera värmeeffekten med bränslet. Små vedstycken ger kraftigare förbränning än stora vedstycken. Förbränningen påverkas också av mängden ved i brännkammaren. Till normal användning bör man inte lägga in mer än två vedträn. Om du vill ha en hög effekt kan du lägga in mer ved.

När du lägger på ny ved ska det öppnas för primärspjället längst ned på luckan, fram till elden fått riktig fart. För att utnyttja veden optimalt kan du vänta med att lägga på ny ved tills glöden är så liten att det är nödvändigt att öppna för primärspjället i c:a 2 min för att få eld i de nya vedbitarna. 

För att reducera risken för att aska kommer ut från ugnen när luckan öppnas, är det en god idé att hålla primärspjället öppet i c:a 1 min innan luckan öppnas. Det resulterar i ett ökat tryck genom ugnen och reducerar risken för att aska pustar ut. 

Hur förbättrar jag skorstensdraget?

Det är nödvändigt att ha rätt skorstensdrag för att få en optimal förbränning i kaminen. Draget skall vara c:a 15 pascal.

Skorstenen drar optimalt först när den är varm. Därför kan du prova att förlänga tändningsfasen så skorstenen blir ordentligt uppvärmd. Det gör du genom att använda många tändpinnar samt 1–2 tändblock. När det bildats ett glödlager, läggs 2-3 torra vedstycken in. 

Skorstensdraget kan också förbättras med en mer permanent lösning genom att du installerar rökgasfläkten Aduro DraftOptimizer.

Om skorstenen är för låg, otät eller dåligt isolerad, kan det uppstå problem med skorstensdraget. Här är det nödvändigt att reparera nuvarande skorsten eller installera en ny skorsten (låt sotaren bedöma detta). Läs mer om skorstenens betydelse här.

När ska packningarna bytas?

Med tiden blir packningarna slitna och de bör därför ses över regelbundet. Om de är otäta bör de bytas då det är viktigt att kaminen är tät. Kontrollera också löpande att packningarna sitter korrekt så det inte tränger ut rök ur kaminen.

Hur tar jag bort sot på glaset?

Fuktig ved, dåligt drag i skorstenen och felaktig användning av braskaminen kan orsaka sotfläckar på glaset. Du kan enkelt torka bort dem med en fuktig trasa som du doppar i kall aska från kaminen och gnider på det sotade glaset. Det finns även rengöringsmedel som är särskilt avsedda för borttagning av sot på glaset, t.ex. Aduro Easy Clean-svampen. Svampen orsakar inte repor och förstör inte glasytan och kan användas flera gånger. Det är inte nödvändigt att använda vatten eller rengöringsmedel. Du kan köpa Aduros rengöringsprodukter här.

Kan jag justera luckan själv?

Justering av luckan och stängningsmekanismen är en nödvändig del av underhållet av kaminen som du enkelt kan göra själv. Om luckan hänger i ena sidan, känns trög att stänga eller inte stänger till ordentligt, bör du justera och efterdra gångjärnen och beslagen runt luckan. Hitta en guide i vår kundtjänstportal.

Hur underhålls brännkammaren?

De eldfasta stenarna i brännkammaren slits naturligt under användning och bör bytas ut när de har fått sprickor som är mer än en halv centimeter breda. Stenarnas hållbarhet beror på hur mycket och hur kraftigt kaminen används. Materialet är poröst, så för att undvika att stenarna spricker är det viktigt att veden läggs in försiktigt i brännkammaren. Du kan själv byta stenarna som levereras i färdiga set. Dessa kan köpas på www.aduroshop.com.

För att bibehålla isoleringsförmågan är det dessutom viktigt att byta ut rökledarskivan i vermikulit högst upp i brännkammaren när den slitits ner till ½ tjocklek. Små sprickor har ingen betydelse för isoleringsförmågan.

Hur ofta ska askan tas bort?

Du bör tömma asklådan mellan eldningar innan den blivit helt full. Om aska hopar sig i asklådan kan det förhindra lufttillförseln och försämra kaminens prestanda. Kom också ihåg att rengöra utrymmet som asklådan står i.

Lämna alltid ett lager aska i botten av brännkammaren, då det verkar isolerande och gör det enklare att tända nästa gång.

Hur rengör jag kaminen?

Kaminens yta håller sig finast om den dammsugs med ett litet munstycke med mjuka borst eller dammas av med en torr och mjuk trasa. Använd inte vatten, sprit eller andra lösningsmedel, eftersom det avlägsnar lacken. Braskaminen får heller inte rengöras med vatten.

Du bör rengöra braskaminens insida och rökrör varje år eller oftare beroende på hur mycket kaminen används. Detta arbete kan även beställas av sotaren.

Går lacken att laga vid slitage?

Aduro-braskaminer är målade med en värmebeständig sprayfärg som kan hantera temperaturer upp till 500 grader. Sprayfärgen innehåller inga lösningsmedel, vilket innebär att den fäster lite sämre än andra färgtyper och därmed inte har så motståndskraftig yta.

Fördelen med denna typ av färg är att du enkelt själv kan fräscha upp kaminen eller åtgärda repor i ytbeläggningen. Alla kan göra detta och få ett snyggt resultat. Läs vår guide om att lacka kaminen här.

TOP