Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig på aduro.se är Aduro A/S.

Användning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig till tredje part om du inte själv uttryckligen gett din tillåtelse (Aduro GO-formulär), och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning.

Kontakt angående personuppgifter
Om du vill ha tillgång till de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Aduro A/S ska du kontakta oss på info@aduro.dk. Finns det felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar kan du ta kontakt på samma adress. Du kan få insyn i vilken information som finns registrerad om dig och du kan invända mot registrerade uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Marknadsföring
Som de flesta webbplatser använder vår webbplats cookies för:

  • Trafikanalyser och optimering av innehållet. Vi använder bl.a. cookies för att analysera och optimera webbplatsen efter hur den hittas och används
  • Mätning av data, insyn i online-beteenden och målinriktade annonser

Framför allt används cookies som en del i våra tjänster för att visa dig ett innehåll som är så relevant som möjligt.

Aduro vidareförmedlar aldrig dina uppgifter till tredje part och använder heller inte uppgifter för marknadsföringssyften om du inte har godkänt det.