Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig på adurofire.se är Aduro A/S.

Det allmänna skyddet av personuppgifter på webbplatsen
Du kan använda portalen på Aduros webbplats utan att avslöja din identitet. Detaljer om uppgifter vi samlar in som standard när du går in på webbplatsen finns beskrivna nedanför. Om du anmäler dig till någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär, kommer det finnas information om hur dina uppgifter behandlas i samband med att du registrerar dig.

Personuppgiftsansvarigs identitet och kontaktuppgifter
Aduro A/S har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Aduro på info@aduro.dk eller per telefon +45 70 27 47 03.

Inhämtning och behandling av personrelaterade uppgifter
När du besöker en Aduro-webbplats är din webbläsare tekniskt konfigurerad för att automatiskt överföra följande uppgifter (”loggdata”) till vår webbserver, som vi sedan inhämtar i loggfiler:

  • Besöksdatum på webbplatsen
  • Klockslag för besök på webbplatsen
  • Webbadressen för den hänvisande webbplatsen
  • Hämtade filer
  • Överförd datamängd
  • Webbläsartyp och -version
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din internetleverantörs domännamn

Detta är uteslutande uppgifter som inte identifierar dig personligen. Dessa uppgifter krävs av tekniska orsaker för att leverera det innehåll du begär och insamlingen av uppgifter är en oundviklig aspekt för användningen av webbplatser. Uppgifterna i loggfilerna analyseras uteslutande av statistiska skäl för att förbättra vår webbplats och de underliggande funktionerna. 

Andra personuppgifter sparar vi enbart om du meddelar oss de uppgifterna, t.ex. i samband med registrering eller ett kontaktformulär, och även vid dessa tillfällen endast i den omfattning som är tillåtet till följd av att du gett samtycke eller efter gällande lagstiftning.

Du är varken enligt lag eller avtal skyldig att uppge dina personuppgifter. Däremot är det möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor och tjänster är beroende av att personuppgifter uppges. Om du inte uppger personuppgifter i dessa fall kan det leda till att funktioner inte alls eller bara i begränsad mån är tillgängliga.

Cookies
Vi använder cookies och spårningspixlar för insamling av uppgifter om din användning av webbplatsen så vi kan skräddarsy webbplatsen efter användarnas behov. 
Kakor kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Med de uppgifter kakor innehåller kan vi förenkla navigationen och lättare visa våra webbplatser korrekt.

Varje webbplats har sin egen förklaring av kakor, där du som användare kan se exakt hur kakor används på den specifika webbplatsen. 

Som huvudregel hjälper kakor dig få en bättre upplevelse av de sidor du använder.

Uppgifter vid användning av Aduros appar
Aduros appar ”Aduro Hybrid”, ”Aduro Pellet Stove” och “Aduro Smart Response” samlar löpande in uppgifter som används för support, statistik och vidareutveckling av Aduros produkter.

Aduro A/S ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning samt i överensstämmelse med denna integritetspolicy.

Syftet med apparna är att ge dig/användaren möjlighet till utökad kontroll över kaminen, vilket inkluderar ändringar av inställningar samt styrning och övervakning av kaminen.

När du registrerat dig i våra molntjänster ”Aduro Cloud” och ”Wappsto” (tillhandahållet av NBE, Prevas, Seluxit och Ektos) kommer kaminen och apparna löpande överföra uppgifter till dessa tjänster när kaminen och apparna har internetuppkoppling. Uppgifterna omfattar ändringar av inställningar, förbränningsdata och larm. Allmänna data från appen såsom appens prestanda, krascher och din användning av appen kan också överföras till molntjänsterna.

När du skapar en användarprofil i apparna kommer personlig information såsom namn, adress, telefonnummer m.m. överföras till molntjänsterna. Dessa uppgifter används i samband med support och statistik och kan användas i marknadsföringssyfte hos Aduro.

Överföring av uppgifter till tredje part
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och delas inte med tredjeparter om du inte själv uttryckligen gett din tillåtelse (t.ex. Aduro GO-formulär), och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över huruvida dessa webbplatser följer bestämmelserna för skydd av personuppgifter.

Hur länge förvarar Aduro dina personuppgifter? 
Aduro förvarar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att de ska uppfylla syftet de samlades in för. 

Dina uppgiftsskyddsrättigheter
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns registrerade hos Aduro ska du kontakta oss på info@aduro.dk. Finns det felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar kan du ta kontakt på samma adress. Du kan få insyn i vilken information som finns registrerad om dig och du kan invända mot registrerade uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Observera att Aduro däremot inte alltid är förpliktade att tillgodose en begäran om radering, begränsning, invändning eller dataportabilitet. Detta bedöms från fall till fall i förhållande till Aduros juridiska skyldigheter och undantag för tidigare nämnda rättigheter.