Val av braskamin

Det finns åtskilliga braskaminer på marknaden och det lättaste är att låta tycke och smak styra. Det är dock viktigt att du gör flera överväganden innan du investerar i en ny braskamin till ditt hem, eftersom du kommer ha kaminen i många år.

Utöver att ha uppvärmningsyta, placeringen av braskaminen och avstånd till brandfarliga material i åtanke, bör du också ta ställning till mera överordnade saker såsom braskaminstyp, storlek, användningsmöjligheter, lufttillförsel och skorstensdrag.

Nedanför har vi samlat relevant information som kan vara avgörande när du ska välja din nya braskamin.

Konvektion- eller strålningsvärme?

Det finns två typer av braskaminer; värmestrålnings- och konvektionskamin. Strålningsvärmekaminer avger kraftig värme omkring kaminen, vilket innebär att luften nära kaminen blir mycket varm, medan temperaturen faller ju längre bort man är från kaminen. Konvektionskaminer däremot fördelar värmen via luftcirkulation. Det ger en jämn och behaglig värme, också i angränsande rum. Konvektionskaminer kan normalt sett stå närmare brännbart material än strålvärmeskaminer, då ytan inte blir lika varm. Därmed blir den också mera barnsäker. Alla Aduro- kaminer är konvektionskaminer.

Passar en stor eller liten braskamin ditt värmebehov?

Det är viktigt att hitta den optimala storleken på din braskamin, som passar just dina behov. Storleken beror bland annat på husets isolering, storlek, inredning, kaminens placering mm. Köp inte för stor braskamin, då blir man benägen att elda för lite och med för låg temperatur för att värmen inte ska bli för kraftig. Det ger en dålig förbränning.

Braskaminernas nominella prestanda är angivet i kilowatt (kW). Som tumregel kan 1 kW värma upp 10 kvadratmeter, om huset är dåligt isolerat. Har huset en god isolering kan 1 kW värma upp motsvarande 20 kvadratmeter.

I de allra flesta fall passar alla Aduros braskaminer ditt värmebehov, då kaminens värmeeffekt oftast kan regleras från 3–4 till 8–9 kW. Endast i två fall bör du vara uppmärksam på kaminens storlek:

  • Är ditt värmebehov under 3 kW bör du välja en kamin med maximalt 5 kW i nominell effekt.
  • Är ditt värmebehov över 7 kW bör du välja en kamin med en nominell effekt på minimum 6 kW.

Om du tvivlar på vilken kaminstorlek du ska välja rekommenderar vi att du talar med din sotare eller återförsäljare.

Sidoglas eller inte?

En braskamin med sidoglas ger större insyn till lågorna då de kan avnjutas från flera sidor och inte bara framifrån. Det är dock viktigt att ha braskaminens placering i åtanke när man ska köpa ny braskamin, då det har betydelse för om man ska välja en variant med eller utan sidoglas.

En braskamin med sidoglas ska placeras längre från brännbart material än en braskamin utan sidoglas. En braskamin utan sidoglas är därför idealisk att placera i ett hörn.

Hur isolerat är ditt hus?

Braskaminerna kräver konstant lufttillförsel för att säkerställa optimal förbränning. Detta kan dock vara ett problem i moderna och energieffektiva hus som ofta är mycket täta. Därför är vissa av våra modeller utrustade med extern lufttillförsel, där luften till förbränningen tillförs utifrån och direkt in i braskaminen. Kika efter AIR-ikonen som ses här till höger bland våra braskaminer om du vill ha möjlighet till extern lufttillförsel.

Ny braskamin till gammal skorsten

Om du ska ha glädje av din nya braskamin ska du försäkra dig om att din skorsten är fullt funktionsduglig och i gott skick. Skorstenen är braskaminens motor och därför avgörande för din braskamins framgång. Om du är tvungen att hålla primärspjället eller lågan öppen för att hålla igång kaminen är det ett tecken på en dålig skorsten.

Nya braskaminer är annorlunda konstruerade än gamla kaminer. Större motstånd är inbyggt i de nya kaminerna, och därför leds det inte upp lika mycket värme i skorstenen. Den “kallare” rökgastemperaturen medför mindre drag i skorstenen, då draget uppstår i temperaturskillnaden mellan luften utanför och röken inuti skorstenen. Om din skorsten inte fungerar kommer du uppleva röknedslag, rök i rummet och dålig förbränning. I detta fall rekommenderar vi att montera rökgasfläkten Aduro DraftOptimizer som säkerställer stabil drift. Läs mer om Aduro DraftOptimizer här.

Välj en kamin som är lätt att använda

God lufttillförsel är A och O
Aduro braskaminer är utrustad med olika luftspjäll för att styra förbränningsluften: primärspjäll, sekundärspjäll och tertiärt luftspjäll. Primärluft används vid starten för att få igång elden, medan sekundärluften håller elden vid liv. Med sekundärspjället reglerar man själva effekten. Tertiärluften är en konstant luftström som säkerställer att rökgaserna förbränns. Denna regleras automatiskt. Illustrationen till höger visar braskaminen med primär-, sekundär- och tertiärlufttillförsel angiven.

Automatisk reglering av primärluftspjället
Vill du ha en braskamin som är lätt att använda och i stort sett självgående, är en Adurobraskamin med Aduro-tronic-automatiken svaret. Aduro-tronic reglerar automatisk primära luften i din braskamin med ett enkelt drag och fungerar utan användning av elektricitet. Alla Aduro-braskaminer är utrustade med Aduro-tronic som standard. Läs mer om Aduro-tronic här.

Glasskydd
För att ge fri insyn till elden är alla Aduro braskaminer utrustade med ett effektivt glasskydd som förhindrar att glaset blir sotigt. Glasskyddet är ett slags luftgardin som förs ned över glaset och motverkar sotbildning. Det innebär också mindre rengöring för dig. Glasskyddet fungerar endast med sekundärspjället öppet.

TOP