• Svanmärket
  • Miljøvennlig råstoff
  • Ecodesign 2022
  • FN:s globala mål

Svanmärket
För att understryka satsningen på miljöriktig förbränning och produktion, bär mest av våra nya braskaminer det nordiska Svanmärket. Detta är en garanti på att våra produkter är bland de minst miljöbelastande på marknaden. 

Under de mest restriktiva krav
Aduro-kaminer har enastående låga emissioner av partiklar - vid både hög och låg effekt. Størstedelen af alle Aduro kaminerna har ett partikelutsläpp på under 2 g partiklar pr kg uppbränd ved (torrvikt). Att jämföra med äldre braskaminer och felanvändning av nyare, vilka kan ha ett partikelutsläpp på 50-80 g. partiklar per kg uppbränd ved. Med en Svanmärkt kamin från Aduro har det helt enkelt tagits hänsyn till dig, dina nära och miljön.

Krav för Svanmärket
- Hög verkningsgrad (minst 76 %): ju högre verkningsgrad, desto bättre utnyttjar kaminen veden
- Låga partikelemissioner (under 2 g/kg)
- Miljövänlig produktion
- Mycket låga utsläpp av skadliga partiklar
- Kaminen har testats av ett oberoende provningsinstitut

Det räcker dock inte med fina partikelvärden och Svanmärkning – du har också ansvar för att skydda miljön och elda förnuftigt. Därför har vi utvecklat ett automatiksystem – Aduro-tronic - som gör det lättare för dig att värma upp bostaden effektivt utan problem. Du behöver bara lägga in torr ved i kaminen och starta automatiken – sedan klarar systemet resten.

Fyra eldningsråd
1. Använd ren och torr ved
2. Se till att det finns rikligt med luft
3. Elda lite i taget
4. Gå ut och kontrollera – röken ska vara praktiskt taget osynlig

Er du klar over at vedfyring er CO2-vennlig?

Fyring med ved gir en miljøvennlig oppvarming av hjemmet ditt. Ved er helt CO2-nøytralt, og dermed verdens mest miljøvennlige råstoff. Ved å bruke ved til oppvarming belaster du nesten ikke atmosfæren med ekstra CO2, siden trær lagrer CO2 mens de vokser. Når et tre brytes nes frigis den samme mengden CO2 igjen, som igjen blir tatt opp av andre trær. 

For at vedfyringen skal være CO2-vennlig er det likevel en viktig forutsetning at du fyrer korrekt i peisovnen. Når du fyrer korrekt er du med på å beskytte miljøet mot unødvendige partikler i luften.

Ecodesign 2022

Direktivet om ekodesign är ett direktiv som genomförts av Europeiska unionen för att minska koldioxidutsläppen och därmed förbättra luftkvaliteten över de europeiska gränserna. Direktivet fastställer krav rörande energieffektivitet och partikelutsläpp hos produkter.

Alla Aduros ved-, pellets- och hybridkaminer uppfyller ekodesignkraven. När du köper en Aduro-kamin är du därför garanterad en hållbar kamin med miljövänlig förbränning.

Aduro och FN:s globala mål

Hos Aduro stöder vi FN:s Agenda 2030 – de globala målen som sätter riktningen mot en mer hållbar utveckling för både människor och planeten vi bor på. Vi bidrar till ett antal av FN:s globala mål och har ett särskilt fokus på följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Vi utvecklar bras-, hybrid- och pelletskaminer som avger mindre rök från skorstenen och minskar röklukten betydligt. Våra kaminer bidrar dessutom till ett behagligt inomhusklimat. Kaminerna byter ständigt ut luften i rummet och förhindrar bl.a. mögel genom att se till att temperaturen inte blir för låg eller att luftfuktigheten blir för hög.

Mål 7 och mål 13: Hållbar energi och klimatinsatser
Aduros braskamin möjliggör en hållbar uppvärmning eftersom vedförbränningen är CO2-neutral. Det innebär att du inte belastar atmosfären med ytterligare CO2 när du eldar korrekt. Veden absorberar lika mycket CO2 från atmosfären, medan träden växer, som veden avger när den brinner.

Genom att värma upp din bostad med vedförbränning, undviker du att använda värmekällor baserade på fossila resurser, t.ex. kol, olja eller gas. Det uppskattas att varje kg ved som bränns i en modern braskamin i genomsnitt sparar mellan 0,5 kg (fjärrvärme) och 1 kg koldioxidutsläpp (elvärme och oljepannor). I genomsnitt sparar varje ny braskamin som tas i bruk 3 ton koldioxidutsläpp per år.

Hos Aduro strävar vi efter att göra det enkelt att göra det rätt och därmed uppnå en miljövänlig förbränning med minimala koldioxid- och partikelutsläpp. Detta gör vi bl.a. genom innovationer som Aduro-tronicAduro Smart ResponseAduro Hybrid och Aduro DraftOptimizer.

Mål 12: Hållbar produktion
Vi använder återvunna material i form av bl.a. stål och gjutjärn och trattar i återvunnen plast till våra braskaminer. Aduro Hybrid är t.ex. framställd av återvunnen plast från danska hushåll. Därmed bidrar vi till en cirkulär ekonomi där resurserna kan utnyttjas på bästa möjliga sätt utan att gå till spillo. Samtidigt kan den största delen av materialet från våra braskaminer återanvändas, t.ex. gjutjärn och glas.