• Svanmärket
  • CO2
  • Ecodesign 2022

Svanmärket
För att understryka satsningen på miljöriktig förbränning och produktion, bär mest av våra nya braskaminer det nordiska Svanmärket. Detta är en garanti på att våra produkter är bland de minst miljöbelastande på marknaden. 

Under de mest restriktiva krav
Aduro-kaminer har enastående låga emissioner av partiklar - vid både hög och låg effekt. Størstedelen af alle Aduro kaminerna har ett partikelutsläpp på under 2 g partiklar pr kg uppbränd ved (torrvikt). Att jämföra med äldre braskaminer och felanvändning av nyare, vilka kan ha ett partikelutsläpp på 50-80 g. partiklar per kg uppbränd ved. Med en Svanmärkt kamin från Aduro har det helt enkelt tagits hänsyn till dig, dina nära och miljön.

Krav för Svanmärket
- Hög verkningsgrad (minst 76 %): ju högre verkningsgrad, desto bättre utnyttjar kaminen veden
- Låga partikelemissioner (under 2 g/kg)
- Miljövänlig produktion
- Mycket låga utsläpp av skadliga partiklar
- Kaminen har testats av ett oberoende provningsinstitut

Det räcker dock inte med fina partikelvärden och Svanmärkning – du har också ansvar för att skydda miljön och elda förnuftigt. Därför har vi utvecklat ett automatiksystem – Aduro-tronic - som gör det lättare för dig att värma upp bostaden effektivt utan problem. Du behöver bara lägga in torr ved i kaminen och starta automatiken – sedan klarar systemet resten.

Fyra eldningsråd
1. Använd ren och torr ved
2. Se till att det finns rikligt med luft
3. Elda lite i taget
4. Gå ut och kontrollera – röken ska vara praktiskt taget osynlig

CO2

CO2-räkenskaper på plus
Du kan elda i din Aduro-kamin med gott samvete eftersom uppvärmning med ved är CO2-neutral. Ved tar nämligen upp precis lika mycket CO2 från atmosfären, medan träden växer, som veden frigör när den förbränns. Varje ny kamin som tas i bruk kommer i genomsnitt att bespara oss fyra (4) tons CO2-utsläpp per år (källa: Energistyrelsen).

Direktivet om ekodesign är ett direktiv som genomförts av Europeiska unionen för att minska koldioxidutsläppen och därmed förbättra luftkvaliteten över de europeiska gränserna. Direktivet fastställer krav rörande energieffektivitet och partikelutsläpp hos produkter.

Även fast ekodesignförordningarna inte träder i kraft förrän 2022 uppfyller redan alla Aduros ved- och hybridkaminer kraven. När du köper en Aduro-kamin är du därför garanterad en hållbar kamin med miljövänlig förbränning.

DU KAN LÄRA DIG MER OM EKODESIGN 2022 HÄR