Isoleringsstenarna (Vermikulitplattorna) i brännkammaren är knäckta, vad gör jag?

De "gula plattorna" (vermikulitplattorna) i brännkammaren slits naturligt och ska bytas ut när det finns sprickor på mer än 5 mm i diameter. Det har ingen betydelse för braskaminens isoleringsförmåga att stenarna bryts eller bildar sprickor, så länge sprickorna inte är mer än 5 mm breda.

Plattornas hållbarhet beror på hur mycket och hur kraftigt ugnen används. Du kan själv byta ut plattorna, som finns tillgängliga i färdiga set. Seten kan köpas från våra återförsäljare eller från våran nätbutik www.aduroshop.com.

Du kan också köpa hela plattor, så du själv kan kopiera de slitna plattorna. Fråga en av våra återförsäljare.


Min braskamin ”knäpper”. Varför?

Det är inte ovanligt att en braskamin ”knäpper”. Braskaminer som är tillverkade av metallplåt ”knäpper” regelbundet under uppvärmning och nedkylning. Ljuden kommer från de spänningar som finns kvar i plåten från att braskaminen svetsats. Många upplever dock att detta ”knäppande” är en del av trevnaden i att ha en braskamin. Spänningarna avtar med tiden och kan minimeras genom att bränna ordentligt i braskaminen några gånger.


Varför blir glaset sotigt eller vitt, och hur rengör jag glaset?

Fuktig ved, dåligt skorstensdrag och förbränning vid för låg temperatur kan orsaka sotfläckar på glaset. Dessa tas dock lätt bort med en fuktig duk som du doppar i kall aska från ugnen och gnider på det sotiga glaset.
 
Det finns också rengöringsmedel som är speciellt ämnade för att ta bort sot från rutan, som t.ex. Aduro Glasrens eller Aduro Easy Clean-svampen som kan användas om och om igen.
Se en film om Aduro Easy Clean här.

Om glaset blir VITFÄRGAT är det ett tecken på att glaset inte rengörs regelbundet och/eller att man bränner
•    Reklam, mjölkförpackningar osv.
•    Tryckimpregnerat trä, spånskivor osv.
•    Ej godkänt bränsle, såsom koks, kol osv.

Detta innebär att kemikalier frigörs vid väldigt höga temperaturer, som tyvärr sätter sig på glaset som en vit hinna, vilken inte går att ta bort.


Packningen vid dörren/glaset har lossnat, vad gör jag?

Med tiden blir packningarna vid glas och lucka hårda och slitna, vilket kan innebära att det lossnar och faller av. Packningarna kan dock med fördel underhållas genom att trycka på packningen i t.ex. luckan. På så vis mjuknar packningen vilket förlänger livstiden och luckan hålls tät.
Packningar ska dock inspekteras regelbundet. Om de inte är täta ska de bytas ut. Packningsseten kan köpas från våra återförsäljare eller från våran nätbutik www.aduroshop.com.

KOM IHÅG: att rengöra glas och lucka från smuts och sot innan nya packningar monteras. Packningen i luckan kan med fördel monteras med värmebeständigt lim. Fråga en av våra återförsäljare.


Kan braskaminen rosta?

Braskaminens yta är behandlad med en värmebeständig Senotherm®-färg, som vid korrekt förvaring och installation inte utsätts för rostangrepp.
Om din braskamin rostar har den utsatts för fukt från t.ex. kondens från skorstenen. Rost kan också uppstå om alla spjäll är stängda. Om så sker kommer luften i brännkammaren stå stilla/vara kall, vilket kan orsaka kondens på braskaminens ytor. Detta är särskilt vanligt i fritidshus där braskaminen inte används under längre perioder. Kom därför ihåg att öppna braskaminens spjäll något så att luften kan cirkulera och skapa genomdrag.
Vi rekommenderar att braskaminen också används på varma delar av året så att skorstenen och braskaminen värms igenom, vilket minskar risken för kondens och rostangrepp.

KOM IHÅG: braskaminen får inte rengöras med vatten. Använd ej sprit eller andra lösningsmedel då detta kommer ta bort färgen. Vi rekommenderar en torr trasa för att torka av braskaminen.


Kan repor, skador och slitage repareras?

Om braskaminen repas, blir skadad eller om braskaminens yta slits, så kan den enkelt efterbehandlas/fräschas upp med Senotherm® originallack på sprejburk. Senothermlacken är en värmebeständig färg som är otroligt enkel att arbeta med. Den finns tillgänglig som svart, svart metallic och grå hos din lokala återförsäljare.

Obs: allt underhåll av braskaminen bör endast ske när den är kall.

Bruksanvisning för lackering: 
1.    Ytan slipas försiktigt med fint sandpapper (korn 280-320)
2.    Ytan dammas av med en torr duk
3.    Täck glas och handtag så de inte färgas
4.    Sprejburken skakas om väl
5.    Kaminen lackeras med 20-30 cm avstånd. Lägg hellre ett för tunt lager
       än ett för tjockt.
6.    Kaminen är som ny


Varför kommer det ut aska och rök när luckan öppnas?

Braskaminen är avsedd för periodisk förbränning. Detta betyder att braskaminen bränner bäst med en liten bränslemängd som typiskt varar i 1-2 timmar (det kan gå upp till 4-5 timmar), att det finns riklig lufttillförsel så länge som rök avges, samt att man eldar ner till glöd innan bränsle fylls på.
 
Om luckan öppnas medan synliga flammor finns släpps en stor mängd kall luft in i brännkammaren, vilket kan resultera i att askan virvlar upp och man upplever problem med rök. Vänta därför alltid med att fylla på bränsle tills det bara finns glöd och inga synliga flammor.

Om det nu ändå finns behov för att öppna luckan innan bara glöd finns kvar kan luckan öppnas ca. 1-2 cm i 10-20 sekunder eller huvudspjället i 1-2 min. Detta resulterar i ökat drag genom kaminen, vilket minskar risken för problem med flygaska och rök.

Skorstenen kan också vara boven i dramat
Om det inte finns tillräckligt med drag genom skorstenen kommer röken alltid hitta den närmaste vägen ut, till exempel genom luckan eller via rökmuffen.

Observera att lågt skorstensdrag ofta förekommer i hus som är väl tätade, har kraftiga köksfläktar och/eller ventilationsutrustning som kan skapa undertryck i rummet runt braskaminen.  Detta kan skapa problem med rök och dålig förbränning. I dessa fall är det nödvändigt att öppna ett fönster för att tillföra luft till förbränningen och därmed utjämna undertrycket.

Läs mer om skorstenens betydelse för braskaminen under menypunkten "Skorstenar".


Kan man elda övernatt?

Nej, det kan man inte!
Att låta det brinna "övernatt" är ett av de största misstagen som förekommer vid eldning i braskamin. Om man fyller på stora mängder trä eller briketter det sista man gör på kvällen, samtidigt som att man skruvar ner lufttillförseln, blir förbränningen inte korrekt och fullständig. Röken kommer inte brännas rätt (= röklukt) eftersom gaserna inte förs upp genom skorstenen på rätt sätt när förbränningstemperaturen är för låg. Gaserna kommer kondensera i skorstenen och sätta sig som sot/tjärsot, som med tiden kan orsaka skorstensbrand.


Vad är Aduro-tronic automatik?

Med Aduro-tronic får du enkel hantering, mindre bränsleförbrukning och miljövänlig förbränning. Du behöver bara lägga torrt trä i kaminen och med ett enkelt tryck aktiveras automatiken. Därefter reglerar den förbränningsluften automatiskt och ser till att du får optimal förbränning

Med Aduro-tronic får du:
•    Enkel hantering
•    Upp till 40% mindre bränsleförbrukning*
•    En ren og miljövänlig förbränning
•    Färre partiklar, mindre resursförbruk
•    En enkel lösning till stor glädje

* Besparingen vid användning av automatiken beror på hur bra du är på att hantera din braskamin.

Alla Aduro-braskaminer är utrustade med Aduro-tronic som standard.
Se en film om hur automatiken fungerar här.
Automatisk luftregulering fra Aduro | Se Aduro-tronic automatik til brændeovn online


Det finns inget drag i skorstenen och braskaminen bränner inte ordentligt. Vad kan jag göra?

Om du upplever dålig förbränning och drag genom skorstenen kan orsaken vara:
•    Att skorstenen är för låg (dvs. inte kommer över husets taknock)
•    Att huset ligger i lä från höga träd eller hus
•    Att skorstenen är otät (den drar in luft från fel håll, som till exempel vid
     trasiga fogar eller dålig isolering)
•    Att det finns undertryck i huset (pga. köksfläkt/ventilationssystem, så
     braskaminen inte får nog med luft)
•    Att huset helt enkelt är för väl isolerat så att braskaminen inte får in
     tillräckligt med luft för förbränningen.

Dåligt drag genom skorstenen kan i vissa fall förbättras med en högre temperatur på röken, så korrekt tändning är mycket viktigt. T.ex. ger torrt trä bättre förbränning och en högre temperatur i kaminen, vilket ökar draget genom skorstenen. Omvänt så kan fuktigt bränsle förvärra draget eftersom kamintemperaturen sänks, vilket ger mindre uppåtdrag i skorstenen. Vi rekommenderar att kluven björk- eller bokved med en fuktighet på max. 18 % används.

Om effekten fortfarande uteblir vid korrekt eldning kan bättre skorstensdrag skapas genom att:
•    Förlänga skorstenens höjd
•    Montera en ”aspirotor” - en roterande skorstenshuva som ökar draget
     markant och minimerar risken för röknedslag
•    Montera en röksugare på skorstenen
•    Säkra skorstenen mot läckage såsom vid fogar, spjäll och ev. dålig
     isolering

Diskutera eventuellt med sotaren och låt sotaren utvärdera detta.

Aduro Flow Kit till Aduro 9-serien
Vi har utvecklat ett speciellt kit till Aduro 9-serien som vi kallar Aduro 9 Flow. Med detta kit kan man enkelt ställa in kaminen till att avge en högre röktemperatur, vilket förbättrar skorstensdraget. Se mer här

Få ett optimalt drag i skorstenen med Aduro DraftOptimizer. Läs mer här


 

Min braskamin "ylar". Vad gör jag?

Om din braskamin "ylar", kan det vanligtvis avhjälpas vid, att man flyttar den bakersta isoleringsstenen 2 mm till sidan och/eller upp. Det kan också vara ett tecken på, att draget i skorstenen er för högt i förhållande till det rekommenderade. Om detta är tillfället, rekommenderar vi att montera ett spjäll i skorstenen eller i rökröret.