Aduro planterar träd

Skog är det mest effektiva verktyg vi har i dag för att absorbera koldioxid ur atmosfären. Skogen kan sägas vara jordens lungor, och enligt FN:s klimatpanel är mer skog ett viktigt verktyg i minskandet av vårt koldioxidavtryck.

Därför investerar Aduro i skog. Vi investerar i 400 hektar skog i Litauen, som vi driver på ett hållbart sätt, det vill säga att vi hela tiden upprätthåller en tillväxt inom trämassa och nyplantering av träd. Varje år förväntar vi oss en hållbar tillväxt av träd som motsvarar förbrukningen i cirka 10 000 Aduro-kaminer.

Plantering och självföryngring
Driften av skogen sker i samarbete med det danska företaget Hedeselskabet, som har stor erfarenhet av hållbart skogsbruk med fokus på grön innovation, naturvård, miljöförbättring och klimatanpassning. När vi föryngrar skogen, alltså återetablerar efter avverkning, använder vi en kombination av metoder beroende på miljön i skogsmarken och omgivningarna. Vi följer och understödjer naturen – vi använder den naturliga fröspridningen från utvalda träd. Denna naturliga nyplantering av träd, som kallas självföryngring, ger upp till 10 000 träd per hektar. I områden där självföryngringen har svårt att lyckas planterar vi nya träd.

I skogsbruket kan man löpande ta ut träd som kan användas för en mängd ändamål, bl.a. för att ersätta mer koldioxidtunga material som olja, kol, stål och betong.

Koldioxidneutral uppvärmning med ved
Att elda med ved är ett miljövänligt sätt att värma upp hemmet. Ved är nämligen koldioxidneutral och därmed världens mest klimatvänliga råvara. Genom att elda med ved belastar du nästan inte atmosfären med extra koldioxid, då träd lagrar koldioxid medan de växer. När träden eldas upp frigörs samma mängd koldioxid igen, som tas upp av andra träd. Genom återetablering av skog och hållbart skogsbruk säkerställer man samtidigt tillväxten av träd och skog.