Konvektionskaminer

Det finns två typer av braskaminer; värmestrålnings- och konvektionskamin. Värmestrålnings kaminer avger kraftig värme kring kamninen, i motsats till konvektinskaminen som fördelar värmen via luftcirkulation. Alla Aduro- kaminer är konvektionskaminer, dvs de har en inre ugn och ett yttre skal. Härimellan pressas kall luft in från botten och värms upp i brännkammaren för att därefter sändas ut som varmluft. Därmed uppstår en bättre luftcirkulation i rummet, samt en jämn och behaglig värme. Det yttre skalet på konvektionsugnen blir inte så varm, vilket betyder att ugnen kan placeras tätare på brännbara materialer. De flesta Aduro ugnar kan placeras mellan  25 och 30 cm från brännbart material. I bruksanvisningen och på produktskylten bakpå står det vilka anståndskrav som ska efterlevas vid monteringen.

Långt ifrån de flesta av dagens moderna  braskaminer är uppbyggda efter konvektionsprincipen.

Konvektionsvärme
Strålningsvärme