Val av braskamin

Det finns otaliga braskaminer på marknaden. Därför är det en god idé att överväga följande innan du köper din braskamin:

- Önskar du en klassisk design i gjutjärn eller en modern design i gjutjärn?

- Hur stort är avståndet till brännbara material?

- Hur många kvadratmeter skall braskaminen kunna värma upp?

- Är braskaminen den enda värmekällan, eller ska den supplera t.ex en oljebrännare eller elvärme?

 

Konvektion- eller strålningsvärme?

Konvektionkaminer tillhör den nya generationens braskaminer och fördelar värmen via luftcirkulation. Det ger en jämn och behaglig värme, också i angränsande rum. Konvektionskaminer kan normalt sett stå närmare brännbart material än strålvärmeskaminer, då ytan inte blir lika varm. Därmed blir den också mera barnsäker. Strålvärmes kaminen är däremot känd sen många generationer. Med den blir värmen koncentrerad kring kaminen. Det betyder att luften närmast kaminen blir mycket varm, medan temperaturen faller ju längre ifrån kaminen man kommer. Läs mer om konvektionskaminer.

Stor eller liten?

Det är viktigt att hitta den optimala storleken på din braskamin, som passar just dina behov, så du utnyttjar kaminen bäst, och får ut mesta möjliga värme ifrån den. Storleken beror bland annat på husets isolering, storlek, inredning, kaminens placering mm. Köp inte en för stor braskamin, då värmen kam bli för kraftig. Braskaminernas nominella prestanda är angivet i kilowatt (kW). Som tumregel kan 1 kW värma upp 10 kvadratmeter, om huset är dåligt isolerat. Har huset en god isolering kan 1 kW värma upp motsvarande 20 kvadratmeter. Genom att elda med långa intervaller och större vedträn kan man typiskt få braskaminen att prestera 50% av sin nominella prestanda. Genom att elda med flera mindre vedträn, och en mer frekvent isättning kan effekten ökas en smula. Om du tvivlar på vilken kaminstorlek du ska välja rekommenderar vi att du talar med din sotare eller återförsäljare. 

Ny braskamin till gammal skorsten?

Om du ska ha glädje av din nya braskamin ska du försäkra dig om att din skorsten är fullt funktionsduglig och i gott skick. Skorstenen är braskaminens motor och därför avgörande för din braskamins framgång. Om du är tvungen att hålla primärspjället eller lågan öppen för att hålla igång kaminen är det ett tecken på en dålig skorsten.

Nya miljövänliga braskaminer är annorlunda konstruerade än gamla kaminer. Större motstånd är inbyggt i de nya kaminerna, och därför leds det inte upp lika mycket värme i skorstenen. Den “kallare” rökgastemperaturen medför mindre drag i skorstenen, då draget uppstår i temperaturskillnaden mellan luften utanför och röken inuti skorstenen. Om din skorsten inte fungerar kommer du uppleva röknedslag, rök i rummet och dålig förbränning. I detta fall rekommenderar vi att montera rökgasfläkten Aduro DraftOptimizer som säkerställer stabil drift.