Installering av din nya braskamin

Avstånd till brännbart material
Det är viktigt att din nya braskamin kan monteras där du önskar. Du ska vara säker på att placeringen uppfyller de rätta kraven. Var därför extra uppmärksam på braskaminens storlek och det uppkrävda avståndet till brännbart material. Konvektionsugnar som dem Aduro marknadsför, kan normalt stå närmare brännbart material än värmestrålnings kaminer.

Står braskaminen längs en murstens vägg eller andra icke brännbara material, finns det inget minimum krav på avståndet. Med hänsyn till rengöring och maximalt utnyttjande av konvektionsluften rekommenderas det dock att hålla ett avstånd på c:a 5-10 cm från väggen.

Endast när braskaminen placeras vid ett brännbart material, ställs det krav på avstånd. Här på sidan under avsnittet "Braskaminer" kan du se avståndskraven på din aduro- braskamin. Rådgör gärna med din kommun, sotare eller förhandlare, om du är osäker på kraven. Det är du och montören som är ansvarig för att monteringens gällande regler respekteras. Braskaminen får först användas när den blivit godkänd av en sotare.

Notera: Innan en braskamin kan placeras på ett brännbart material som t.ex ett trägolv, måste ett icke brännbart underlag placeras ut. Golvplattans storlek beror på braskaminens storlek och ska som minimum gå ut 30 cm framför braskaminen, och 15 cm längs sidorna.

Anslutning till murad skorsten
Om braskaminen ska anslutas till en murad skorsten används ett böjt rökrör. Till Aduros braskaminer används ett rökrör med en diameter på 150 mm. Efter uppmätning görs ett hål i skorstenen, där väggenomföringen placeras och varefter muren tätas med murbruk. Härefter placeras braskaminen, och rökröret sätts på plats. Lägg en tunn packning mellan rökrör och väggenomföring för att täta anslutningen. Rökröret ska gå 5-10 cm in i väggenomföringen, men får inte gå så långt in att den blockerar skorstensöppningen.

Visste du...
Att det är möjligt att öka verkningsgraden med 5-7 % om du väljer toppavgång, samt förlänger med 1 meter icke-isolerat rökrör. Därigenom behåller du värmen i rummet istället för att leda ut den genom skorstenen.