Elda i braskamin

Vilken ved är bäst till braskaminer?
Vi rekomenderar att använda klyvd björk eller bokträ, som har förvarats i minst 1 år utomhus under tak. Ved som förvaras inomhus, har en tendens att bli för torrt och därmed brinna ut för fort. 

Veden ska helst fällas om vintern, då fuktigheten är optimal. Träet klyvs i bitar på c:a 10 cm. För att uppnå den optimala förbränningen får träets fuktighet inte överstiga 18%, vilket svarar till c:a 1 års förvaring utomhus under tak. Träets fuktighet kan mätas med hjälp av en fuktmätare eller genom att bre diskmedel i vedstyckets ena ände och blåsa i den andra änden. Om vedträt är torrt nog bildas såpbubblor.   

Hur tänder jag upp kaminen?
Upptändningen är avgörande för en snabb och effektiv start på förbränningen. Därför har vi gjort denna vägledning som visar hur du skall tända upp kaminen. Läs mer här.

Hur eldar jag i min braskamin?
För att få bästa förbränning skall man regulera effekten/värmemängden med veden. Små vedstycken ger kraftigare förbränning än stora vedstycken, då ytan är större och därmed friger mer gas. Därefter avgör mängden av ved i brännkammaren också förbränningen. Till normalt användning bör man inte lägga in mer än två vedstycken åt gången. Om man önskar en hög effekt kan man öka mängden. 

När du lägger på ny ved ska det öppnas för primärspjället längst ned på luckan, fram till elden fått riktig fart. För att utnyttja veden optimalt kan du vänta med att lägga på ny ved tills glöden är så liten att det är nödvändigt att öppna för primärspjället i c:a 2 min för att få eld i de nya vedbitarna. 

För att reducera risken för att aska kommer ut från ugnen när luckan öppnas, är det en god idé att hålla primärspjället öppet i c:a 1 min innan luckan öppnas. Det resulterar i ett ökat tryck genom ugnen och reducerar risken för att aska pustar ut. 

Dåligt drag i skorstenen
Om skorstenen är för låg, otät eller dåligt isolerad, kan det uppstå problem med skorstensdraget (låt sotaren värdera detta). Draget skall vara c:a 15 pascal. Om draget är ok kan man pröva att förlänga tändningsfasen, genom att använda flera tunna vedpinnar, så att skorstenen får en god uppvärmning. Skorstenen drar optimalt först när den är varm. 

Tändningsfasen kan förlängas genom att använda massor av små vedpinnar, samt 1-2 tändbriketter. När det bildats ett glödlager, läggs 2-3 torra vedstycken in.