handjobhd.orghandjob-sex.orgticklingclub.comextremefoot.net

Reklamationsrätt Aduro Hybrid/pelletskamin

Grattis till din nya Aduro Hybrid/pelletskamin. I enlighet med gällande konsumentköplag har kunden rätt att reklamera kaminen inom tre år från inköpsdatum. Kvitto med datum gäller som bevis.

För alla pelletskaminer kan det vara nödvändigt att justera förbränningsluften och brännhastigheten för optimal funktion och för att få en effektiv och ren förbränning. Aduro och våra servicepartner kan bevaka och justera kaminer på Aduro Cloud. Detta går dock endast om kaminen är uppkopplad till molnet via Wi-Fi. Aduro kan därför inte behandla klagomål rörande funktion och förbränning om kaminen inte är online.

Upplever du problem med att få kaminen online kan det bero på ditt lokala Wi-Fi-nätverk, din router eller telefonuppkoppling. Du hittar vägledning om Wi-Fi här, men det är inte Aduros ansvar att säkra uppkopplingen. Du kan köpa ett servicebesök för att få kaminen online. Det är ett krav att kaminen är online om du vill göra en reklamation gällande förbränning och funktion. Alternativt erbjuder även några av våra återförsäljare denna tjänst.

Reklamationsrätten täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av kaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll (including the annual service visit).
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor, eltändning, sensorer/kontakter, brännkopp i gjutjärn, gjutjärnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av elektrisk överspänning, (kondens)vatten i och omkring skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och uteblivet underhåll/rengöring. 
  4. Montering eller demontering vid reparation.
  5. Transportkostnader vid reparation
  6. Skador på kaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.

Läs mer här