Gratis garantiregistrering

Grattis till din nya braskamin från Aduro.

Du kan registrera den via länken nederst på sidan. För att vi ska kunna ge dig den bästa service, är det viktigt att du ifyller formuläret så korrekt som möjligt. Du måste fylla i senast 5 månader efter köpet (från fakturadatum). Vid ifyllning av formuläret erbjuder Aduro dig 5 års produktgaranti. Kom ihåg att även spara originalkvittot. Utan denna garantiregistrering är du beviljad tre års reklamationsrätt.

Garantien täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av braskaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll.
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor, gjutjärnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av (kondens)vatten i och omkring skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och uteblivet underhåll/rengöring. 
  4. Montering eller demontering vid reparation.
  5. Transportkostnader vid reparation
  6. Skador på braskaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.

Produktnummer: Så hittar du produktionsnumret 
OBS:
- Aduro 5 och 5.1: har ett stämplad produktionsnumret på luckan + en typskylt på baksidan.
- Aduro 13 och 13.1: Produktionsnumret hittas på typskylten på insidan av benet.
- Aduro 9.4 och 15.3: Produktionsnumret finns på typskylten under kaminen. 
 Starta din garantiregistrering nu genom att klicka här (öppnar i nytt fönster)