handjobhd.orghandjob-sex.orgticklingclub.comextremefoot.net

Gratis garantiregistrering

Grattis till din nya braskamin från Aduro!

Visste du att du kan förlänga garantin på din Adurobraskamin* från två till fem år gratis?

Dina fördelar:

  • 5 års garanti från inköp i de sällsynta fall ett tillverkningsfel finns
  • Snabbare service då vi redan har den information som behövs om din kamin
  • Spara ditt kvitto online så det aldrig kommer bort

*Gäller endast för Adurobraskaminer. Gäller ej för hybrid- och pelletskaminer eller Asgårdkaminer.FÖRLÄNG GARANTIN NU


Fyll i formuläret inom fem månader från inköp (från fakturadatumet). Observera att du behöver tillverkningsnumret för att registrera garantin. Så hittar du tillverkningsnumret.

Utan denna garanti erbjuder vi 3 års reklamationsrätt. Kom ihåg att spara det ursprungliga kvittot.


Garantien täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av braskaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll.
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor, gjutjärnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av (kondens)vatten i och omkring skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och uteblivet underhåll/rengöring. 
  4. Montering eller demontering vid reparation.
  5. Transportkostnader vid reparation
  6. Skador på braskaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.