Gratis garantiregistrering

Grattis till din nya braskamin från Aduro.

Du kan utöka garantin på din braskamin från två till fem år (detta gäller INTE Aduro Hybrid samt Aduro Pelletskaminer). Vid ifyllning av formuläret erbjuder Aduro dig 5 års produktgaranti. Du måste fylla i senast 5 månader efter köpet (från fakturadatum). Kom ihåg att även spara originalkvittot. Utan denna garantiregistrering är du beviljad tre års reklamationsrätt.

Du kan registrera den via länken nederst på sidan. För att vi ska kunna ge dig den bästa service, är det viktigt att du ifyller formuläret så korrekt som möjligt.

Garantien täcker inte:

  1. Skador som orsakats felinstallering och felanvändning av braskaminen, som t.ex. överhettning samt manglande underhåll.
  2. Lösdelar och reservdelar eller slitage på dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, målade ytor, gjutjärnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom normal användning. Dissa delar kan köpas i vår webshop.
  3. Skador på grund av (kondens)vatten i och omkring skorstenen, för högt eller lågt skorstensdrag och uteblivet underhåll/rengöring. 
  4. Montering eller demontering vid reparation.
  5. Transportkostnader vid reparation
  6. Skador på braskaminen inträffat vid yttra påverkningar eller skador förorsakat av kaminen på andra objekten.

Tillverkningsnummer: 

Du använder tillverkningsnumret för din garantiregistrering. Så hittar du tillverkningsnumret.Starta din garantiregistrering nu genom att klicka här (öppnar i nytt fönster)